జీవో నెం 3 కి చట్ట బద్దత కల్పించాలి

82చూసినవారు
జీవో నెం 3 కి చట్ట బద్దత కల్పించాలి
కూనవరం మండల విద్యా వనరుల కేంద్రం ప్రాంగణంలో శనివారంఆదివాసీ టీచర్ అసోషియేషన్(ఏటిఏ)కూనవరం మండల కమిటీ అధ్యక్షుడు చిచ్చడి జితేంద్ర అత్యవసర సమావేశం నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా అధ్యక్షులు అనిల్ కుమార్ మాట్లాడుతూ ఇటీవలి ప్రకటించిన మెగా డిఎస్సీ నందు రాజ్యాంగంలో ఐదవ షెడ్యూలు ప్రాంతాలకు ఉన్న అధికారాలలో భాగంగా జీవో నెం3 ప్రకారం ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో ప్రత్యేక డిఎస్సీని నిర్వహించాలని డిమాండ్ చేశారు.
Job Suitcase

Jobs near you