సంక్షేమ హాస్టలకు నూతన భవనలు నిర్మించాలి

81చూసినవారు
సంక్షేమ హాస్టలకు నూతన భవనలు  నిర్మించాలి
కాకినాడ జిల్లాలో ఉన్న సంక్షేమ హాస్టలకు నూతన భవనలు నిర్మించాలనిఎస్ఎఫ్ఐ కాకినాడ నగర అధ్యక్ష,కార్యదర్శులు సంజయ్,వాసుదేవ్ పేర్కొన్నారు.శనివారం సాయంత్రం జిల్లా బీసీ వెల్ఫేర్ డిడి ఎం.వల్లి కి ఎస్ ఎఫ్ ఐ నాయకులు వినతి పత్రం అందజేశారు.ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడారు. హాస్టల్ మౌళిక సౌకర్యాలు కల్పించాలని,పెండింగ్లో ఉన్న మెస్,కాస్మెటిక్ చార్జీలు విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.

సంబంధిత పోస్ట్