రెడ్డిగూడెంలో విద్యార్థులకు నోటు పుస్తకాలు అందజేత

85చూసినవారు
రెడ్డిగూడెంలో విద్యార్థులకు నోటు పుస్తకాలు అందజేత
రెడ్డిగూడెం స్కూల్, హెస్కూల్ పి ల్లల చదువు నిమిత్తం 250 నోట్ బుక్స్, 2 ఫ్యాన్లు, బ్లాక్ బోర్డు శనివారం అందించారు. తెలుగు దేశం పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి విజయబాబు ఆదేశాల మేరకు. తుమ్మలపల్లి సాయికృష్ణ, బండారు కొండ, మదిమల్ల నాగామల్లీశ్వరావు, తన్నీరు మళ్ళికం, తెల్లురి ప్రసాద్ గురిజలా సురేష్ బాబు శ్రీను మల్లపటి శోభాన్ బాబు, కొమ్ము శరత్, పూల కోటేశ్వరరావు, ఈదర ప్రసాద్, ఈదర శోభన్ బాబు పాల్గొన్నారు.

సంబంధిత పోస్ట్