చిల్ల చెట్లతో ప్రజలకు తప్పని ఇక్కట్లు

52చూసినవారు
చిల్ల చెట్లతో ప్రజలకు తప్పని ఇక్కట్లు
కనిగిరి మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని 5వ వార్డ్ గడ్డమీద పల్లి రోడ్డుకు రెండు వైపులా చిల్ల చెట్లు పెరగడంతో ఇబ్బందులు పడుతున్నామని స్థానిక ప్రజలు చెబుతున్నారు. విద్యార్థులు చిల్ల చెట్లు కళ్ళకు తగులుతున్నాయని చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా చిల్ల చెట్లు గుంపుగా పెరగటం వల్ల ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయని వారు చెబుతున్నారు. అధికారులు స్పందించి సమస్యను పరిష్కరించాలని స్థానిక ప్రజలు కోరారు.
Job Suitcase

Jobs near you

సంబంధిత పోస్ట్