అరసవల్లి శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామి నేటి ఆదాయం వివరాలు

84చూసినవారు
అరసవల్లి శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామి నేటి ఆదాయం వివరాలు
అరసవల్లి శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామి వారికి ఆదివారం వచ్చిన ఆదాయాన్ని ఆలయ అధికారులు వెల్లడించారు. టిక్కెట్ల రూపేన రూ. 2, 14, 700/-లు, పూజలు, విరాళాల రూపంలో రూ. 63, 412/-లు, ప్రసాదాల రూపంలో రూ. 2, 14, 700/-లు శ్రీ స్వామి వారికి ఆదాయం వచ్చిందని ఆలయ ఈవో ఎస్ చెంద్రశేఖర్ తెలిపారు. ఆదివారం కావడంతో భక్తులు అధిక సంఖ్యలో వచ్చి స్వామివారిని దర్శించుకున్నారని పేర్కొన్నారు.

సంబంధిత పోస్ట్