సీడ్ బాల్స్ తయారుచేసిన దండు గోపాలపురం విద్యార్థులు

60చూసినవారు
సంతబొమ్మాలి మండలం దండు గోపాలపురం హై స్కూల్ లో బుధవారం విద్యార్థులతో పర్యావరణ పరిరక్షణకు విత్తనపు ఉండలు తయారు చేసే కార్యక్రమం నిర్వహించారు. పర్యావరణ పరిరక్షణకు హెచ్ఎం కె. చైతన్య ఆధ్వర్యంలో జీవశాస్త్ర ఉపాధ్యాయులు కె. వీరభద్ర రావు సీడ్ బాల్స్ అనే కార్యక్రమాన్ని విద్యార్థులతో చేయించారు. కార్యక్రమంలో 250 మంది విద్యార్థులు పాల్గొని 2500 "సీడ్ బాల్స్" తయారుచేసారు.

ట్యాగ్స్ :

Job Suitcase

Jobs near you

సంబంధిత పోస్ట్