మంత్రి బొత్సకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపిన వైసీపీ నాయకులు

62చూసినవారు
మంత్రి బొత్సకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపిన వైసీపీ నాయకులు
మాజీ మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ పుట్టినరోజు సందర్భంగా విశాఖపట్నములోని వారి క్యాంప్ కార్యాలయంలో శాసనమండలి సభ్యులు పాలవలస విక్రాంత్ మంగళవారం కలిసి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. రాజాం నియోజకవర్గ ఇంచార్జ్ తలే రాజేష్, పాలవలస శ్రీనివాసరావు, టంకాల అచ్చంనాయుడు, వావలపల్లి జగన్ మోహన్ రావు, దమలపాటి వెంకటరమణ నాయుడు, కణపాక సూర్య ప్రకాష్ తదితరులు బొత్స సత్యనారాయణను కలిసి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
Job Suitcase

Jobs near you

సంబంధిత పోస్ట్