శ్రీకాళహస్తీశ్వర దేవస్థాన ఆలయానికి దివిటి బహుకరణ

85చూసినవారు
శ్రీకాళహస్తీశ్వర దేవస్థాన ఆలయానికి దివిటి బహుకరణ
శ్రీకాళహస్తీశ్వర దేవస్థానం ఆలయానికి శనివారం పట్టణ వాస్తవాలు స్వామి అమ్మవార్లకు ఉపయోగించే దివిటిలకు నూనె కూజాలు శ్రీకాళహస్తి వాస్తవ్యులు రమేష్ రెడ్డి గారు చైర్మన్ ద్వారా దేవస్థానానికి బహూకరించారు.

ట్యాగ్స్ :

సంబంధిత పోస్ట్