టమాటా కిలో రూ. 45

73చూసినవారు
టమాటా కిలో రూ. 45
రైతు బజార్ లో ఆదివారం నాటి ధరలు టమాట 45, వంకాయ 35, బెండకాయ 35, పచ్చిమిర్చి 70, కాకరకాయ 42, బీరకాయ 35, క్యాబేజీ 28, బిన్నీస్ 85, క్యారెట్ 40, దొండ 15, చిక్కుడుకాయ 65, గోకరకాయ 45, బీట్రూట్ 25, క్యాప్సికం 65, ఆలుగడ్డ 35, కీర 21, దోసకాయ 23, సొరకాయ 9, పొట్లకాయ 18, ఉల్లిగడ్డ 40, చామగడ్డ 35.
Job Suitcase

Jobs near you