పాపటపల్లి గ్రామంలో ఘనంగా సీతల భవాని వేడుకలు

54చూసినవారు
పాపటపల్లి గ్రామంలో ఘనంగా సీతల భవాని వేడుకలు
పాపటపల్లి గ్రామంలో మంగళవారం సీత్ల భవాని(దాటుడు) పండుగను బంజారాలు ఘనంగా జరుపుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా బోడ వీరన్న తెలంగాణ గిరిజన సమైఖ్య ఖమ్మం జిల్లా కార్యదర్శి మాట్లాడుతూ ఏడుగురు అమ్మవార్లను సీత్ల మాత ఆధ్వర్యంలో కొలువు దీర్చి పంట పైరు బాగుండాలి, గో సంపద బాగుండాలని, ప్రపంచ వ్యాప్తంగ ఆషాఢ మాసంలోని శుక్ల పక్షంలో మంగళవారం ప్రపంచ బంజారాలు జరుపుకునే పండగ సిత్ల భవాని పండుగగా వివరించారు.
Job Suitcase

Jobs near you

సంబంధిత పోస్ట్