సిత్ల శుభాకాంక్షలు తెలిపిన జడ్పిటిసి ఝాన్సీ లక్ష్మి

71చూసినవారు
సిత్ల శుభాకాంక్షలు తెలిపిన జడ్పిటిసి ఝాన్సీ లక్ష్మి
వర్షాలు సమృద్ధిగా కురిసి పంటలు బాగా పండాలని , పశువులు బాగుండాలని ప్రజలందరూ క్షేమంగా ఉండాలని గిరిజన బంజారాలు ప్రతియేటా నిర్వహించే సంప్రదాయ పండుగ సీత్లా పండుగ
తెలంగాణ రాష్ట్ర గిరిజన బంజారా ప్రజలందరికీ గార్ల జడ్పిటిసి ఝాన్సీ లక్ష్మి సీత్లా పండుగ శుాభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.

ట్యాగ్స్ :

Job Suitcase

Jobs near you

సంబంధిత పోస్ట్