పేటలో గాలులతో కూడిన వర్షం

62చూసినవారు
పేటలో గాలులతో కూడిన వర్షం
నారాయణపేట జిల్లా కేంద్రంలో శనివారం గాలులతో కూడిన వర్షం కురవడంతో అన్న దాతలు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. వర్షం కురవడంతో పొలంలో విత్తనాలు వేయడానికి అనుకూలం అవుతుంది.

సంబంధిత పోస్ట్