రైతులకు న్యాన్యమైన ఆయిల్ ఫామ్ మొక్కలను అందించాలి

77చూసినవారు
రైతులకు న్యాన్యమైన ఆయిల్ ఫామ్ మొక్కలను అందించాలి
రైతులకు నాణ్యమైన ఆయిల్ ఫామ్ మొక్కలను అందించాలని జిల్లా కలెక్టర్ ఎం. మను చౌదరి అధికారులను ఆదేశించారు. శనివారం జిల్లా కలెక్టర్ ములుగు లోగల ఆయిల్ ఫామ్ నర్సరీని పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా జిల్లా వ్యాప్తంగా గల మూడు నర్సరీలలో 8 లక్షల ఆయిల్ ఫామ్ మొక్కలను అభివృద్ధి చేయడం జరిగిందన్నారు. ఆయిల్ ఫామ్ మొక్కలు పంపిణీకి సిద్ధంగా ఉన్నాయని జిల్లా హార్టికల్చర్ అధికారి సువర్ణ కలెక్టర్ కు వివరించారు.

సంబంధిత పోస్ట్