కమ్యూనిస్ట్‌ పార్టీ నిర్మాణానికి కృషి చేసిన సుందరయ్య

70చూసినవారు
కమ్యూనిస్ట్‌ పార్టీ నిర్మాణానికి కృషి చేసిన సుందరయ్య
సోషలిస్ట్‌ సాహిత్యాన్నీ, కమ్యూనిస్ట్‌ మేనిఫెస్టోనూ సుందరయ్య అధ్యయనం చేశారు. అపుడే, కమ్యూనిస్ట్‌ పార్టీ నాయకులు అమీర్‌ హైదర్‌ ఖాన్‌ కమ్యూనిస్ట్‌ పార్టీలో పని చేయాలని ఆహ్వానించారు. 1934లో అమీర్‌ హైదర్‌ ఖాన్‌ అరెస్ట్‌ కావడంతో.. సుందరయ్య బొంబాయి వెళ్లారు. అక్కడే సోషలిస్ట్‌ భావాలుగల వ్యక్తుల వివరాలు సేకరించి కమ్యూనిస్ట్‌ పార్టీ నిర్మాణానికీ కృషి చేశారు.

సంబంధిత పోస్ట్