ప్రారంభమైన మార్కెట్

80చూసినవారు
ప్రారంభమైన మార్కెట్
వరంగల్ ఏనుమాముల వ్యవసాయ మార్కెట్ వరుస సెలవుల అనంతరం గురువారం మార్కెట్ లో క్రయవిక్రయాలు ప్రారంభమయ్యాయి. కావున ఈ విషయాన్ని రైతులందరూ గమనించవలసిందిగా మార్కెట్ అధికారులు తెలిపారు. రైతులు తమ సరుకులు మార్కెట్ కు తరలించే సమయంలో పలు జాగ్రత్తలు పాటించి తమ సరుకులు మార్కెట్ కు తరలించాలని మార్కెట్ అధికారులు తెలిపారు.

సంబంధిత పోస్ట్