మార్కెట్ బంద్

70చూసినవారు
వరంగల్ ఏనుమాముల వ్యవసాయ మార్కెట్ శనివారం సాధారణ సెలవుల్లో భాగంగా మార్కెట్ బంద్ ఉంటుంది. మార్కెట్లో ఎలాంటి కార్యకలాపాలు నిర్వహించబడవు. కావున ఇట్టి విషయాన్ని రైతులందరూ గమనించవలసిందిగా మార్కెట్ అధికారులు తెలిపారు.
Job Suitcase

Jobs near you