విజ్ఞాన శిబిరాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలి

73చూసినవారు
విజ్ఞాన శిబిరాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలి
వేసవి విజ్ఞాన శిబిరాలను విద్యార్థులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని గ్రంథాలయ అధికారి బద్రి నాయక్ కోరారు. వినుకొండ శాఖ గ్రంథాలయంలో వేసవి శిక్షణ శిబిరాల్లో భాగంగా ఆదివారం విద్యార్థులకు నీతి కథలు చెప్పడం, కథలు నేర్పించడం, పుస్తక ప్రదర్శన కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. ఈ శిబిరాలను విద్యార్థులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు.

సంబంధిత పోస్ట్