పంచరామాలు క్షేత్రాలు ఎలా ఏర్పడ్డాయంటే?

70చూసినవారు
పంచరామాలు క్షేత్రాలు ఎలా ఏర్పడ్డాయంటే?
పూర్వం తారకాసురుడు అనే రాక్షసుడు శివుడి కోసం ఘోరమైన తపస్సు చేసి ఆత్మలింగాన్ని వరంగా పొందాడు. ఈ వరం కారణంగా గర్వితుడై ఇటు దేవతలను, అటు ప్రజలను ఇబ్బందులకు గురిచేశాడు. ఈ క్రమంలో వారంతా పరశివుడిని కాపాడమని వేడుకోగా, శివపార్వతులకు జన్మించిన కుమారస్వామి తారకాసురుని సంహరించాడు. ఆ సమయలో ఆ రాక్షసుడి గొంతులో ఉన్న ఆత్మలింగం 5 భాగాలుగా విడిపోయి 5 చోట్ల పడింది. ఆ 5 ప్రదేశాలే నేటి పంచరామ క్షేత్రాలుగా ఖ్యాతి పొందాయి.

సంబంధిత పోస్ట్