ఒక్కసారిగా పెరిగిన టమాట ధరలు

80చూసినవారు
ఒక్కసారిగా పెరిగిన టమాట ధరలు
ప్రజలకు అందుబాటు ధరలలో ఉండే టమాట ధరలు ఒక్కసారిగా పెరిగాయి. రాజాం మార్కెట్లో కిలో టమాటాలు మంగళవారం 60 నుంచి 80 రూపాయల వరకు వ్యాపారులు విక్రయిస్తున్నారు. గత నెలలో 20 నుంచి 30 రూపాయలు ఉన్న టమాట ధరలు ఒక్కసారిగా పెరగడంతో సామాన్య మధ్యతరగతి ప్రజలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. టమాటాలతో పాటు ఇతర కూరగాయల ధరలు కూడా పెరిగాయి. నిత్యం ఏదో కూరలో టమాటాను వినియోగించే గృహినిలు టమాటా ధర పెరగడంతో కొనుగోలు తగ్గించారు.

సంబంధిత పోస్ట్