టెన్త్, ఇంటర్ లో ఫెయిల్ అయ్యి సంవత్సరం వృధా అవుతుందని అనుకుంటున్నారా?

1918చూసినవారు
టెన్త్, ఇంటర్ లో ఫెయిల్ అయ్యి సంవత్సరం వృధా అవుతుందని అనుకుంటున్నారా?
2023-2024 సంవత్సరం మీరు 10వ తరగతి లేక 10-2 ఇంటర్ ఫలితాలు లో తప్పి ఈ సంవత్సరం వృధా అవుతుంది అనుకుంటున్నారా ! దిగులు వద్దు 2023-2024 సంవత్సరం కి గాను ఉత్తర ప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఓపెన్ స్కూల్ అలాగే మరో రెండు రాష్ట్రాల ఓపెన్ స్కూల్స్ లో అడ్మిషన్ పొంది ఈ అకాడమిక్ సంవత్సరం లో పాస్ అయ్యి , తదుపరి మీ ఎడ్యుకేషన్ ని కొనసాగించండి . గమనిక చాలా తక్కువ అడ్మిషన్స్ ఉన్నాయి . సంప్రదించండి : 8314815605

సంబంధిత పోస్ట్