రంజాన్ పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలిపిన కలెక్టర్

83చూసినవారు
రంజాన్ పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలిపిన కలెక్టర్
ఈనెల 11న రంజాన్ పండుగ సందర్భంగా కలెక్టర్ రాజర్షిషా ముస్లిమ్ సోదరులకు పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. పవిత్ర మాసమైన రంజాన్ లో నెల రోజుల పాటు అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో కఠోర ఉపవాస దీక్షలు చేపట్టి అల్లాను ప్రార్థించి ఆధ్యాత్మిక జీవనం కొనసాగించారని అన్నారు. జిల్లాలోని ముస్లిమ్ సోదరులు, సోదరీమణులు అనందోత్సవలతో, భక్తి శ్రద్ధలతో పండుగను ఘనంగా జరుపుకోవాలని ఆ అల్లా దీవెనలు ఎప్పుడూ మీపై ఉండాలని ఆకాక్షించారు.

సంబంధిత పోస్ట్