శుభ శనివారం

1076చూసినవారు
"కలియుగ దైవం శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆశీస్సులు మీపై ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ శుభ శనివారం"

సంబంధిత పోస్ట్