శుభ మంగళవారం

79చూసినవారు
"ఆంజనేయ స్వామి ఆశీస్సులతో
మీపై అంతా మంచే జరగాలని
మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ

శుభ మంగళవారం "

సంబంధిత పోస్ట్