ముస్లిం ప్రజలకు బక్రీద్ పండుగ శుభాకాంక్షలు: ఎమ్మెల్యే తోట

83చూసినవారు
ముస్లిం ప్రజలకు బక్రీద్ పండుగ శుభాకాంక్షలు: ఎమ్మెల్యే తోట
జుక్కల్ నియోజకవర్గంలోని ముస్లిం సోదరులు పవిత్రమైన బక్రీద్ పండుగను తమ కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా జరుపుకోవాలని ఎమ్మెల్యే తోట లక్ష్మీకాంతరావు ముస్లిం ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ బక్రీద్ పండుగ సందర్భంగా ముస్లిం సోదరులు తమ బంధుమిత్రులు, కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా పండుగను ఘనంగా జరుపుకోవాలన్నారు.

సంబంధిత పోస్ట్