బాలురతో సెల్ఫీలు దిగిన ఎమ్మెల్యే

54చూసినవారు
వనపర్తి జిల్లా కేంద్రంలో రంజాన్ శుభాకాంక్షల సందర్భంగా గురువారం ఎమ్మెల్యే తూడి మేఘారెడ్డితో ముస్లిం బాలురు సెల్ఫీలు దిగేందుకు ఆసక్తి చూపారు. దాంతో పిల్లల సెల్ ఫోన్ తీసుకొని వారితో సెల్ఫీలు దిగి ఆనందం పంచుకున్నారు. ముస్లిం యువకులు పెద్దలు సైతం ఆయనతో సెల్ఫీలు దిగేందుకు ఆసక్తి చూపారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే అందరికీ రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.
Job Suitcase

Jobs near you

సంబంధిత పోస్ట్