భూమి, ఇల్లు అమ్మడం లేదా కొనుగోలు చేయండిలా..!

1871చూసినవారు
భూమి, ఇల్లు అమ్మడం లేదా కొనుగోలు చేయండిలా..!
మీరు భూమి కొనాలనుకుంటున్నారా లేక అమ్మాలనుకుంటున్నారా? మంచి ప్రదేశంలో ఇల్లు కొనాలనుకుంటున్నారా లేదా మీ ఇల్లు అమ్మాలనుకుంటున్నారా? సరైన సమాచారం లేక అమ్మకం లేదా కొనుగోలు చేయలేకపోతున్నారా. మీకో గుడ్ న్యూస్. లోకల్ యాప్ ద్వారా మీరు అమ్మకం లేదా కొనుగోలు చేయవచ్చు. మీకు ఏ ఏరియాలో కావాలో, ఎంత ధరలో కావాలో అన్ని వివరాలతో కూడిన సమాచారం లోకల్ యాప్ వద్ద ఉంటుంది. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం. వెంటనే లోకల్ యాప్ ద్వారా అతి తక్కువ ధరకే ప్రకటనను ఇవ్వండి. మీ భూమి లేదా ఇల్లుకు సంబంధించిన అమ్మకం, కొనుగోలు చేయండి.

సంబంధిత పోస్ట్