నర్సింహులపేట మండలం - Narsimhulapet

ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా