ఇవాళ ‘ప్రపంచ జనాభా దినోత్సవం’

66చూసినవారు
ఇవాళ ‘ప్రపంచ జనాభా దినోత్సవం’
ఇవాళ (జూలై 11) ప్రపంచ జనాభా దినోత్సవం. ప్రతి సంవత్సరం, జనాభా నియంత్రణతో సహా ప్రపంచ జనాభా సమస్యలను హైలైట్ చేయడానికి జూలై 11న ప్రపంచ జనాభా దినోత్సవం జరుపుకుంటారు. ఐక్యరాజ్యసమితి సూచించిన దాని ప్రకారం ఇవాళ ప్రపంచ జనాభా సమస్యలు, సమాజంపై వాటి ప్రభావం గురించి అవగాహన కల్పిస్తారు. ఆరోగ్యం, కుటుంబ నియంత్రణ, లింగ సమానత్వం, స్థిరమైన అభివృద్ధి వంటి జనాభా సంబంధిత ఆందోళనలను పరిష్కరించడం ప్రపంచ జనాభా దినోత్సవం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం.

సంబంధిత పోస్ట్