తాకట్టులో ఉన్న గోల్డ్ విడిపించి కొనబడును

5574చూసినవారు
తాకట్టులో ఉన్న గోల్డ్ విడిపించి కొనబడును
మీ బంగారు నగలు తాకట్టులో ఉన్నాయా ? అయితే ఇప్పుడు వెంటనే సంప్రదించండి. బ్యాంకులలో గాని మరియు ఏ ఇతర ప్రైవేట్ సంస్థలలో గాని, తాకట్టులో ఉన్న బంగారాన్ని విడిపించి ఈ రోజు ఉన్న మార్కెట్ ధర ప్రకారం కొనబడును. https://bit.ly/3vsVnXx పూర్తి వివరాలకు ఈ ఫారం నింపండి.