రంజాన్ శుభాకాంక్షలు

36143చూసినవారు
మనిషిలోని క్రమశిక్షణ,
ఐక్యత, సహనశీలంను పెంచేలా
అల్లాహ్ అనుగ్రహం మీ మీద ఉండాలని
మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ
మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు
రంజాన్ శుభాకాంక్షలు

సంబంధిత పోస్ట్