నెల్లికుదురు మండలం - Nellikudur

ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా