ఎరువుల దుకాణాలలో వ్యవసాయ అధికారి తనిఖీలు

53చూసినవారు
ఎరువుల దుకాణాలలో వ్యవసాయ అధికారి తనిఖీలు
పెద్దపెల్లి జిల్లా ఎలిగేడు మండలం ధూళికట్ట గ్రామాల్లో మంగళవారం ఎరువుల షాపుల్లో మండల వ్యసాయాధికారి యం. ఉమాపతి తనిఖీలు నిర్వహించి ఎరువుల వివరాలను ఈపిఓఎస్ మెషీన్ తో సరిచూడడం జరిగినది. ఎరువుల విక్రయాలను ఈపిఓఎస్ లో నమోదు చేయాలని, స్టాక్ రిజిస్టర్, బిల్లు బుక్కులు ప్రతి రోజూ సవరించాలని, రైతులకు సరిపడ ఎరువులు ఉంచాలని చెప్పడం జరిగినది.
Job Suitcase

Jobs near you

సంబంధిత పోస్ట్