మీరు సాఫ్ట్ వేర్ ఉద్యోగం కోసం ఎదురు చూస్తున్నారా?

50చూసినవారు
మీరు సాఫ్ట్ వేర్ ఉద్యోగం కోసం ఎదురు చూస్తున్నారా?
మీరు సాఫ్ట్ వేర్ ఉద్యోగం కోసం ఎదురు చూస్తున్నారా? డిగ్రీ/బి.టెక్/డిప్లొమా Back logs & కెరీర్ గ్యాప్ తో బాధపడుతున్నారా? అలాంటి వారికీ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి సాఫ్ట్ వేర్ ఉద్యోగం వచ్చేలా చేస్తుంది ODIGOS . Special ఆఫర్ తో అతి తక్కువ ఖర్చుతో, వంద శాతం జాబ్ గ్యారెంటీతో, మీకు సాఫ్ట్వేర్ కోర్సెస్ అందిస్తుంది ODIGOS . మరిన్ని వివరాలకు
https://wa.me/message/QDSV5YIHMLA6E1 సంప్రదించండి 8886935558