నర్సింహులపేట మండలం - Narasimhula Peta

ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా