రాజోలి మండలం - Rajoli Mandal

జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా