తాడ్వాయి మండలం - Thadvai Mandal

కామారెడ్డి జిల్లా