ఇవాళ బక్రీద్ పండుగ

84చూసినవారు
ఇవాళ బక్రీద్ పండుగ
ముస్లింల ప్రధాన పండగలు రంజాన్‌, రెండోది బక్రీద్. ఈ పండుగకు ఈద్-ఉల్-జుహా, ఈదుజ్జహా, లేక బక్రీద్ అని కూడా అంటారు. ప్రపంచంలో ఉన్న ముస్లింలు రెండవ అత్యంత పవిత్రమైన బక్రీద్‌ను ఇవాళ జరుపుకుంటున్నారు. ఈద్ అల్-అధాను ఆనందం, చాలా ఉత్సాహంతో జరుపుకుంటారు. ఇస్లామ్ క్యాలెండర్ ప్రకారం 12వ నెల జిల్‌హేజ్‌ 10వ తేదీన బక్రీద్ పండుగను ముస్లింలు జరుపుకుంటారు. ఇస్లామిక్ కమ్యూనిటీలో పండుగలు చంద్రుని దర్శనం తర్వాత జరుపుకుంటారు.

సంబంధిత పోస్ట్