నర్సంపేట మండలం - Narsampet Mandal

ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా