రఘునాథపల్లి - Raghunadhapalli

ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా