మీరు విదేశాల్లో చదువుకోవాలనుకుంటున్నారా ?

81చూసినవారు
మీరు విదేశాల్లో చదువుకోవాలనుకుంటున్నారా ?
మీరు ఉన్నత విద్య కోసం విదేశాలకు వెళ్లాలని అనుకుంటున్నారా ? ఏ దేశానికి వెళ్ళాలి, ఎలా వెళ్ళాలి, అక్కడ ఎలా ఉండాలి అని కంగారు పడుతున్నారా ? మీకు ఆ టెన్షన్ ఇక తీరినట్లే. వెంటనే ఈ ఫామ్ ను https://forms.gle/KeQTnHZdAS2Mite6A ఫీల్ చేయండి. మాతో కలిసి విదేశాల విద్య అనే సాహసంలో అడుగు పెట్టండి. ప్రపంచం మీ వేదిక, మీ కలలు నెరవేరే సమయం ఇది.

సంబంధిత పోస్ట్