శుభ శనివారం

3286చూసినవారు
"ఏడుకొండల వాని ఆశీస్సులతో
మీ అందరికీ అష్టయిశ్వర్యాలు
కలగాలని కోరుకుంటూ.

శుభ శనివారం "

సంబంధిత పోస్ట్