శుభ శనివారం

7112చూసినవారు
వేంకటేశ్వర స్వామి
ఆశీస్సులు మీపై ఉండాలని
మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ

శుభ శనివారం

ట్యాగ్స్ :