ప్రపంచ పత్రికా స్వేచ్ఛా దినోత్సవం చరిత్ర

77చూసినవారు
ప్రపంచ పత్రికా స్వేచ్ఛా దినోత్సవం చరిత్ర
ఆఫ్రికాలోని చాలా దేశాల్లో పత్రికా స్వేచ్ఛపై ఆంక్షలు ఉండేవి. వాటికి నిరసనగా ఆఫ్రికన్‌ జర్నలిస్టులు 1991, ఏప్రిల్ 29 నుండి మే 3వ తేదీ వరకు నమీబియా దేశపు విండ్ హాక్ నగరంలో సమావేశం ఏర్పాటు చేసి, పత్రికా స్వేచ్ఛకు సంబంధించిన అనేక తీర్మానాలు చేశారు. వారి నిరసనకు గుర్తుగా మే 3వ తేదీని ప్రపంచ పత్రికా స్వేచ్ఛా దినోత్సవంగా జరపాలని 1993, డిసెంబరు నెలలో ఐక్యరాజ్యసమితి సర్వసభ్య సమావేశం నిర్ణయించింది.

సంబంధిత పోస్ట్