ఒకే వేదిక నుంచి అమ్మకం, కొనుగోలు చేయండిలా..!

7785చూసినవారు
ఒకే వేదిక నుంచి అమ్మకం, కొనుగోలు చేయండిలా..!
మీరు వ్యాపారస్థులా.. మీ వ్యాపారానికి సంబంధించిన ప్రకటనలు ఇవ్వాలనుకుంటున్నారా? మీరు వినియోగదారులా.. మీకు కావాల్సిన వస్తువులు ఎక్కడ దొరుకుతాయో తెలియక ఇబ్బంది పడుతున్నారా? వ్యాపారులకు మరియు వినియోగదారులకు ఇప్పుడు ఒక గుడ్ న్యూస్.. మీరు చింతించకండి. ఒకే వేదిక నుంచి అమ్మకాలు మరియు కొనుగోలు చేయవచ్చు. అదే లోకల్ యాప్. లోకల్ యాప్ ద్వారా వ్యాపారులు వ్యాపార ప్రకటనలు, వినియోగదారులు తమకు కావాల్సిన వస్తువులు కొనుగోలు చేసుకోవచ్చు. మరెందుకు ఆలస్యం వెంటనే లోకల్ యాప్ ప్లాట్ ఫారం ద్వారా మీ కార్యకలాపాలను ప్రారంభించండి.

సంబంధిత పోస్ట్