2020 తరువాత బీటెక్ చేసి జాబ్ కోసం చూస్తున్నారా ?

81చూసినవారు
2020 తరువాత బీటెక్ చేసి జాబ్ కోసం చూస్తున్నారా ?
మీరు 2020 సంవత్సరం తరువాత బీటెక్ పూర్తి చేసి ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్నారా ? మీకు అతితక్కువ ధరలో సాఫ్ట్ వేర్ ట్రైనింగ్ మరియు 100 % ప్లేస్మెంట్ అసిస్టెన్స్. ఇంకెందుకు ఆలస్యం వెంటనే ఈ లింక్ ను https://forms.gle/fRQZBXfEK4X6Q2Ht8 ఓపెన్ చేసి ఫామ్ ను ఫీల్ చేయండి.