భూమి అమ్మబడును

16663చూసినవారు
ప్రాపర్టీ రకం: భూమి
విస్తీర్ణం: 2
చిరునామా: గ్రామం: గుండాల, మండలం: వెల్దండ, జిల్లా నాగర్ కర్నూలు
ఫోన్ నంబర్: 8074083213
ఇతర వివరాలు: శ్రీశైలం హైవే నుండి కేవలం 4 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఈ భూమి కలదు.
ఒక ఎకరాకు రూ.37 లక్షలు
property_type_position: 0
property_transaction_type: అమ్మకం
property_transaction_position: 0
measure_unit: ఎకరాలు
measure_unit_position: 2
contact_person_name: బొల్లు నర్సింహ
call: https://jobs.getlokalapp.com/apply/?id=9181367

ట్యాగ్స్ :

Job Suitcase

Jobs near you

సంబంధిత పోస్ట్