కడెం(పెద్దూర్) మండలం - Kadem Mandal

నిర్మల్ జిల్లా