హాసన్ పర్తి మండలం - Wanaparthy

ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా