లింగాలఘన్‌పూర్ - Lingalaghanpur

ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా