మహబూబాబాద్ మండలం - Mahabubabad Mandal

ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా